Kinderspel: een terugblik / Childs Play

 “Kinderspel”

In 2010 verzorgde galerie De Twee Pauwen aan het Haagse Noordeinde de tentoonstelling ‘Kinderspel’.
Omdat zojuist het kinderboek ‘Het grote kinderfeest’ is verschenen, is het interessant om even terug te blikken naar de tentoonstelling uit 2010.

Wie bekend is met het werk van Poen de Wijs zal zeer waarschijnlijk de spreekwoordelijke rode draad – autobiografische elementen – in zijn schilderijen gevonden hebben. De doeken en panelen weerspiegelen zijn leven en dat is tevens de reden dat iedere nieuwe collectie een verrassing is, want ondanks de duidelijk herkenbare signatuur van de maker – het streven naar perfectie in zijn realisme duurt onverminderd voort – bepalen onverwachte wendingen van zijn levenspad het onderwerp.

een zware last-2 - acryl op doek 50X70 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhalende beeldtaal in zijn schilderkunst neemt telkens weer een andere gedaante aan en wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het omvangrijke ‘prentenboek’, iedere scène is allereerst een lust voor het oog, gevuld met karakteristieke personages, rijk aan detail en vol symboliek die de op het eerste gezicht verscholen gelaagdheid prijsgeeft. Vele facetten van het leven komen aan bod zoals jong en oud, dood en leven, thuis en op reis, hemel en aarde, man en vrouw, lichaam en geest en natuurlijk de liefde. Voor een ieder is een rol weggelegd en in de vrijheid van de schildersgeest kunnen ze de grens van de realiteit overschrijden, zich losmaken uit hun context en in nieuwe interacties samenkomen.

Een zware last

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de collectie ‘Kinderspel’ werd in 2010 de bladzijde omgeslagen naar het hoofdstuk waarin kinderen een grote rol spelen. Vrij en onbevangen genieten ze van het kinderspel zonder zich zorgen te maken over het bestaan, vluchtig als een stoepkrijttekening in de regen. De nar in de iconografische gedaante van de klassieke metgezel van de liefde en de jeugd gaat de kinderen voor in een optocht van blijdschap, spel, muziek, en hoop, op weg naar de toekomst. (Tekst: Liesbeth Gerretsen )

“CHILD’S PLAY”

Those familiar with the work of Poen de Wijs are likely to have found the proverbial red thread – autobiographical elements – in his paintings. The canvases and panels reflect his life, and that is also the reason that every new collection is a surprise, for despite the clearly recognizable signature of the maker – the pursuit of perfection in his realism continues unabated – unexpected twists and turns on his path determine the subject. Time and again, the narrative visual language in his paintings take another form, and a new chapter in the comprehensive ‘picture book’ is added. Each scene is primarily a feast for the eyes, filled with distinctive characters, rich in detail and full of symbolism which are not revealed when first viewed, hidden by the layering. Many aspects of life are addressed as young and old, death and life, home and travel, heaven and earth, male and female, body and spirit, and of course love. For each play a role, and in the freedom of the painter’s mind they can cross the border of reality, detach themselves from their context and come together in new interactions.

stoepkrijt - acryl op doek 65X80 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

In the collection ‘CHILD’S PLAY’ (2010) the page was turned to the chapter in which children play a major role. Free and uninhibited they enjoy the child’s play without having to worry about the existence, volatile as a chalk drawing in the rain. The jester in the iconographic form of the classic companion of love and youth, precedes the children in a parade of joy, play, music, and hope towards the future.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s