Het iBook NUDES en de video

NUDES, inspired by the Biblical SONG OF SONGS
By Poen de Wijs

In the early years (the seventies) of his career as an artist, Poen de Wijs was fully concentrated on the theme NUDES. He became very known and was labeled as a modern painter of nude with a lyrical, poetic style. Many different models visited his studio; many watercolours and later on oil paintings were made.

 What inspired him?

Of course, a young male artist likes to paint the beauty of the female body. And of course, it is a main subject in the tradition of the art, educated on the art academies. But there was more, a deeper source. During high school Poen was educated with strong Christian standards and values; Bible study was required. Although he developed himself during his life to a humanistic vision, one chapter of the Bible – a part of which he asked himself many times why it was accorded by the historical councils – he never forgot: the “Song of Songs”.  In that lyrical text he found the vision in which the combination of love and eroticism was brilliant expressed. He never found a better expression and the “Song of Songs” became his favorite poem.

In the years 1986 and 1987 Poen de Wijs made a series of 12 paintings, titled “Song of Songs”. But actually – without having a notion – his earlier works were already inspired by that theme. Also his later works show the influence of this historical text, dedicated to King Solomon.

In his new multi media ibook NUDES one finds a selection of his nude paintings, in photo galleries, video clips and texts (parts from “Song of Songs”, English/Dutch).
Designed and published by Vijlbrief Multimedia Books

 

This slideshow requires JavaScript.

 

NUDES

In de vroege (zeventiger) jaren van zijn carrière als kunstenaar, was Poen de Wijs volledig geconcentreerd op het thema NAAKT. Hij werd heel bekend en werd bestempeld als een moderne schilder van het naakt met een lyrische, poëtische stijl. Heel wat verschillende modellen kwamen op zijn atelier; er ontstonden veel aquarellen en later olieverfschilderijen.

Wat inspireerde hem?

Natuurlijk en jonge mannelijke kunstenaar houdt van de schoonheid van het vrouwelijke lichaam. En natuurlijk is het een belangrijk onderwerp in de traditie van de kunsten, gedoceerd op de kunstacademies. Maar er was meer, een diepere bron. Tijdens de middelbare school werd Poen onderwezen met strenge Christelijke waarden en normen; de studie van de Bijbel was verplicht. Hoewel hij zichzelf gedurende zijn leven naar een meer humanistische visie ontwikkelde, was er één hoofdstuk in de Bijbel – een gedeelte waarvan hij zichzelf vele malen afvroeg waarom het was toegelaten door de historische concilies – die hij nooit vergat: het “Hooglied”. In die lyrische tekst vond hij de visie waarin de combinatie van liefde en erotiek  schitterend tot uitdrukking was gebracht. Hij vond nooit een betere uitdrukking en het “Hooglied” werd zijn favoriete gedicht.

In de jaren 1986 en 1987 maakte Poen de Wijs een serie van 12 schilderijen met de titel”Het Hooglied”. Maar eigenlijk – zonder het zich te realiseren – waren zijn vroegere werken al geïnspireerd door dat thema. Ook zijn latere werken laten de invloed van deze historische tekst, opgedragen aan Koning Salomo, zien.

In dit nieuwe Mutimedia Ibook “NUDES” vindt men een selectie van zijn naakten, in fotogaleries, videoclips en teksten (delen van het “Hooglied”, Engels/Nederlands).
Vormgegeven en gepubliceerd door Vijlbrief Multimedia Books.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s